Een digitaal integraal leefstijl en zorgpad na een beroerte

Binnen het project Stroke2gether wordt een volwaardig digitaal integraal leefstijl en zorgpad ontwikkeld, toegepast en gevaloriseerd voor personen na een beroerte.

Dit integraal leefstijl en zorgpad is evidende based, met zowel medische opvolging en monitoring als therapie en gezondheidspreventie, via monitoring, educatie en coaching, live en op afstand. Hierdoor treden de patiënt en zijn/haar zorgverleners op een vlotte manier met elkaar in contact. Ook de behandelingsresultaten worden op een betrouwbare manier gedeeld en bijgestuurd.

Projectpartners

Met steun van

Het project krijgt financiële steun van EFRO Vlaanderen. Stroke2gether loopt van 1 december 2020 tot 30 juni 2023.