Luik, 18. October 2022 – Comunicare Solutions behaalt ISO-27001 en HDS (Hosting van gezondheidsgegevens) certificeringen.

De bescherming en vertrouwelijkheid van patiëntengegevens is vanaf het begin een prioriteit geweest voor COMUNICARE SOLUTIONS. Ons platform is ontworpen volgens het “privacy-by-design” principe en we werken voortdurend aan verbetering.

ISO-27001 is de internationale norm voor de beveiliging van informatiesystemen, waarvan de implementatie garandeert dat het bedrijf de beste praktijken toepast bij het beheer van informatiebeveiliging.
HDS-certificering is een wettelijke vereiste voor providers die persoonlijke gezondheidsgegevens hosten in Frankrijk. De HDS-certificering is gebaseerd op de ISO 27001-certificering om tegemoet te komen aan de uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging en wordt uitgebreid met extra eisen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gezondheidssector. Deze certificering werd verkregen als “hosting provider” voor de levering van virtuele infrastructuur, softwareplatform, administratie/beheer en uitbestede back-up.

Deze certificeringen getuigen van de ontwikkeling van onze activiteiten, zowel internationaal als in het bijzonder in Frankrijk, en van ons engagement om onze klanten en patiënten te verzekeren dat de vereisten inzake informatiebeveiliging worden nageleefd. Het is ook het resultaat van het gezamenlijke werk van een professioneel en gemotiveerd team dat blijk geeft van zijn inzet om zijn praktijken voortdurend te verbeteren.

De certificaten zijn door AFNOR afgegeven voor een periode van 3 jaar met de verplichting van een jaarlijkse audit.