Parijs, 3 november 2021 – ComuniCare is officieel goedgekeurd door het Franse ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid als een oplossing die voldoet aan de specificaties van het Telemedicine Experimentatie Programma voor de Verbetering van Zorgtrajecten (ETAPES). Dit programma werd door de Franse gezondheidsautoriteiten opgezet om te experimenteren en de bewaking op afstand van verschillende pathologieën te evalueren.

Het ETAPES-programma stimuleert en ondersteunt de invoering van projecten voor bewaking op afstand in heel Frankrijk. Bewaking op afstand vereist dat verschillende categorieën beroepsbeoefenaren zich rond de patiënt coördineren om een medische handeling te verrichten, een technische oplossing te bieden of therapeutische ondersteuning te bieden. De organisatie van deze praktijken vergt tijd voor de aanpassing en de invoering ervan, wat het gebruik van experimenten rechtvaardigt. Momenteel hebben de experimenten betrekking op vijf pathologieën: hartfalen, nierfalen, ademhalingsmoeilijkheden, diabetes, en implanteerbare hartprothesen. Elk type experiment is gebaseerd op nationale specificaties.

ComuniCare werd goedgekeurd voor 3 pathologieën: hartfalen, ademhalingsmoeilijkheden en diabetes. Deze certificering is een belangrijke stap in de strategie om toegang te krijgen tot terugbetaling voor onze therapeutische ondersteuningsoplossingen voor patiënten in Europa.

Voor meer informatie: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/la-telesurveillance-etapes#Qu-est-ce-qu-ETAPES